Guidance- Vägledning för kropp och själ i Örnsköldsvik dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 infördes den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (general data protection regulation). Det är en ny reglering och lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och data som skapas när du använder våra tjänster.

Lagen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (Pul).

Din integritet är viktig för Guidance- Vägledning för kropp och själ i Örnsköldsvik . Informationen nedan beskriver hur jag behandlar dina personuppgifter.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av www.boka direkt.se mina e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till mig . Det säkraste för dig är att ringa mig.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Uppgifter hämtas direkt från dig som individ när vi träffas första tillfället. Har du bokat i mitt bokningssystem har du lämnat ut uppgifter som namn mail och telefonnummer.

Så använder Guidance- Vägledning för kropp och själ i Örnsköldsvik dina personuppgifter

Jag kommer att behandla din information för olika ändamål. Främst sparas dina uppgifter på www. boka direkt.se. När du bokar bekräftar du att det är ok. Jag kommer att länka från boka direkt till den här länken.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra mitt uppdrag som vägledare gentemot dig som kund.

Guidance- Vägledning för kropp och själ i Örnsköldsvik kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter.

Vilka personuppgifter sparas?

Dina personuppgifter används för identifiering och under behandling/vägledning. Jag kommer inte att spara fler uppgifter än nödvändigt.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast jag som har behörighet till systemet boka direkt som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.